EMKS DERSİ KUMANDA SINAVI HAZIRLIK SORULARIKUMANDA DEVRE PROBLEMLERİ

1.Starta basıldığında motor hemen çalışacak, 15 sn. sonra kendiliğinden duracak.

2.Start butonuna basıldıktan 15 sn. sonra motor kendiliğinden çalışacak.

3.Starta basıldığında motor hemen çalışacak, 10 sn. sonra duracak. Durduktan 10 sn. sonra tekrar

çalışacak. (İki zaman rölesi kullanılacak.)

4.Starta basıldıktan 15 sn. sonra motor çalışacak, 15 sn. sonra duracak, 15 sn. sonra tekrar çalışacak. Bu

şekilde çalışması stoba basıncaya kadar devam edecek.

5.Starta basıldıktan 15 sn. sonra 1. motor, 15 sn. sonra 2. motor çalışacak. 15 sn. sonra 1. motor duracak,

15 sn sonra 2. motor duracak. 15 sn sonra 1. motor çalışacak. Sistem stoba basıncaya kadar bu şekilde

devam edecek.

6.Starta basıldığında iki motor da çalışacak. Starttan elimizi çektiğimizde 1. motor duracak. 2. motor

çalışmaya devam edecek. Stop butonu çalışmakta olan 2. motoru durduracak.

7.Starta basıldığında motor hemen çalışacak, 20 sn. sonra kendiliğinden duracak. (Zaman rölesinin sadece

normalde açık kontağı kullanılacak.)

8.Bir start, bir stop butonu kullanılacaktır. Starta basıldığında 1. motor çalışacak, 10 sn. sonra 1. motor

duracak 2. motor çalışmaya başlayacaktır.Stoba basıldığında 2. motor duracaktır.

9.Starta 1. basışta M1 ,2. basışta M2 çalışsın.

10.Starta basıldığında 1. motor, 15 sn. sonra 2. motor çalışacak. Stoba basıldığında 3. motor çalışacak.20

sn. sonra 3. motor kendiliğinden duracak. Sistem tekrar başlama durumuna gelecek

11.1.Starta basıldığında 1. ve 2. motor aynı anda çalışacak. 2. Starta basıldığımda 1. motor devreden

çıkacak, 2. motor çalışmaya devam edecek. Sistem stoba basıncaya kadar devam edecek.

12.Starta basıldıktan 10 sn sonra motor çalışacak. (Zaman rölesinin sadece normalde kapalı kontağı var.)

13.Starta basıldığında 1. motor hemen çalışacak. 10 sn. sonra 1. motor duracak, 2. motor başlayacak.

Sistem stoba basılıncaya kadar devam edecek. (Yani motorlar10 sn. çalışıp duracaklar.)

14.İleri butonuna basılınca 1. motor15 sn. ileri yönde çalışacak. 15 sn. sonra duracak. Geri butonuna

basılınca geri yönde dönmeye başlayacak. İki yollu (jog) butonuna basılınca 2. motor geri yönde

çalışacak. 1. ve 2. motor geri yönde çalışmaya devam edecek.

15.Her iki motor birlikte çalışmasın. 1. Starta basıldığında 1. motor çalışsın. Çalışan 1. motor stop veya 2.

starta basılınca dursun. 2. starta basıldığında 2. motor çalışsın ve ayarlanan süre sonunda 2. motor

kendiliğinden dursun.

16.Starta basıldığında yalnız 1. motor çalışacak. Stoba basıldığında 1. motor duracak 2. motor çalışmaya

başlayacak. 2. motor 10 sn. çalıştıktan sonra kendi kendine duracak. İki motor beraber çalışmayacak.

17.Bir stop iki startla 2 adet 3 fazlı asenkron motora kumanda edilecektir. 1. starta basıldığında 1. motor

hemen çalışacak, 10 sn. sonra 2. motor çalışacak, 1. motor duracak. 10 sn. sonra 2. motor çalışacak 1.

motor duracak. Sistem stoba basıncaya kadar devam edecek. 2. starta basıldığında 1. sistem duracak 2.

motor 10 sn. çalışıp 10 sn. sonra duracak. Stoba basıncaya kadar bu işlem devam edecek.

18.İki ayrı yerden kumanda edilen, ileri- geri çalışan motor devresi

19.Trafik ışıkları devresi (kırmızı, kırmızı+sarı, yeşil, yeşil+sarı, kırmızı)
20.Üç adet 3 fazlı asenkron motor iki start butonu ile çalıştırılacak, iki stop butonu ile durdurulacaktır. 1.

motor çalışıyorsa 3. motor çalışmayacak, 3. motor çalışıyorsa 1. motor çalışmayacaktır. 2. motor 1. motor

çalıştıktan 15 sn. sonra, 3. motor çalıştıktan 30 sn. sonra otomatik olarak çalışacaktır.

21.Starta basıldıktan 10 sn. sonra 1. motor çalışacak. 10 sn. sonra 2. motor çalışacak. 10 sn. sonra 1. ve 2.

motor duracak 3. motor çalışacak. DF butonuna basıldığında 3. motor aniden duracak.

22. Başlatma butonuna basıldığında motor periyodik olarak 1 dakika çalışacak, 1 dakika duracaktır.

Motorun bu şekilde çalışması durdurma butonuna basıncaya kadar veya aşırı akım rölesi atıncaya kadar

sürecektir. Durdurma butonuna basınca veya aşırı akım rölesi attığında motor duracaktır.

23. Başlatma butonuna basıldığında 1. Motor hemen, 60 sn sonra da 2. motor çalışacaktır. Motor 75 sn

çalıştıktan sonra 1. Motor ile beraber duracaktır. 1. Motorun aşırı akım rölesi attığında bütün sistem, 2.

Motorun aşırı akım rölesi attığında ise sadece 2. Motor duracaktır.

24.Başlatma butonuna basıldığında 1. motor hemen, 2. motor 30 sn sonra ve 3. motor 2.motor çalıştıktan

20 sn sonra çalışacaktır. Durdurma butonuna basıldığında veya 1. Motor durduğunda bütün motorlar

duracak, 2. Motor durduğunda 1. Motor çalışmaya devam edecek, fakat 3. Motor duracaktır. 3. Motor

durduğunda ise diğer motorlar çalışmaya devam edecektir. Her motor için bir aşırı akım rölesi

kullanılacak ve A.A kontağı kendi kontaktör devresine bağlanacaktır.

25.Her motor ayrı başlatma ve durdurma butonlarıyla çalıştırılıp, durdurulacaktır. Her motor, kendinden

önceki motor çalışmadıkça çalışamayacaktır. Yani birinci motor çalıştırılmadıkça ikinci, ikinci motor

çalışmadıkça üçüncü motor çalıştırılamayacaktır. Her motor için bir aşırı akım rölesi kullanılacak ve röle

kontağı kendi kontaktör devresine bağlanacaktır. Hangi motorun aşırı akım rölesi atarsa, o motor ve

ondan sonraki bütün motorlar duracaktır.
  • Beğen
 Te

0 Yorumlar