HİDROLİK MOTORLARHİDROLİK MOTORLARHidrolik motorlar yağ basıncı ile dönme işlemi yaparlar. Bu dairesel hareket ile istenilen iş yapılır. Akışkan enerjisini dairesel harekete yani dönme işlemine çeviren elemana hidrolik motor denir.
            Hidrolik motorlar basıncın büyüklüğüne bağlı olarak yüksek momentler elde edilir.
Yani hidrolik motorlar oldukça güçlü motorlardır. Büyük güç üretirler.


Hidrolik motorlar; güçlü dairesel hareketin gerektiği iş makinelerinde, takım tezgâhlarında vb. yerlerde kullanılır. Hidrolik motorlarla kademesiz hız ayarı yapılabilir. Hareket devam ederken hız artırılıp azaltılabilir, dönüş yönü değiştirilebilir. 


Hidrolik motor, hidrolik pompa tarafından üretilen hidrolik enerjiyi dairesel harekete çeviren hidrolik sistem elamanıdır.  Bu açıdan bakıldığında hidrolik motor, hidrolik pompanın tersi yönde bir prensip ile çalışır. Hidrolik motorlar, hidrolik pompanın üretmiş olduğu hidrolik enerjiyi alarak tekrar mekanik enerjiye çevirir ancak bunu yaparken harekete bir dairesellik özelliği katmaktadırlar. 

Hidrolik motorlar sıvının sıkıştırılamama özelliğini kullanarak çalışırlar. Hidromotorlar hidrolik yağa basınç uygulayarak onu sıkıştırmaya çalışılar ancak hidrolik yağ sıkışmaz ve gücün geldiği yönün tam tersine doğru hareket etmeye başlar. Kendine bir kaçış yolu arar işte bu özellik kullanılarak hidrolik motor modelleri oluşturulur. Hidrolik motorlar gelen akışkan miktarı aynı kaldığı sürece çalışma hızı da değişmeyecektir. Bu sebeple hidrolik motorlar  gücün değişmediği bir hareket sağlayabilirler.  Hidrolik motorlar 3 farklı tipe sahiptir: Pistonlu hidrolik motorlar, Dişli hidrolik motorlar ve katriçli(kanatlı) hidrolik motorlar.

0 Yorumlar