Pnömatik Sistem Nedir?PNÖMATİK SİSTEM NEDİR?

Hava basıncı veya vakum etkisi ile çalışan makineler, aletler ve sistemlerin özelliklerini içeren bilim dalına pnömatik denir.

 Pnömatik sistemler doğal ortamda serbest dolaşım halinde bulunan hava gazının sıkıştırılarak depolanması sonucunda elde edilen basıncı bir işi yapmak veya bir sistemi çalıştırmak için kullanır.


Pnömatik sistemlerin ortaya çıkması aslında çok eskilerden beri var olmak ile birlikte, günümüz gereklilikleri itibari ile bu sisteme duyulan ihtiyaç oldukça artmıştır.
Özellikle sanayide görülen gelişmeler bu ihtiyacı oldukça arttırmıştır. Artık her işin otomasyonla yapılması kaçınılmaz olmuştur. Talep arttıkça üretim hızının artması ve maliyetin düşmesini istiyorsak bu sistemleri kullanmak zorundayız.

0 Yorumlar