MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge


Malumları olduğu üzere, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 3 üncü maddesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan Tebliğlerde yer alan ulusal yeterliliklerde/mesleklerde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belge ücretleri Bakanlığımız tarafından belirlenen Usul ve Esas dâhilinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
25/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya ak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar da 02/03/2017 tarihinde yapılan değişiklikle, çalışanların sınav ücretlerinin işverenleri tarafından karşılanabilmesine imkân sağlanmıştır.
Bu çerçevede, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından gelen görüşler doğrultusunda ve kalite güvencesini artırmak üzere teşvik uygulamalarına yönelik müstakil bir genelge hazırlama ihtiyacı hâsıl olmuştur. İlgili taraflardan alınan görüşler çerçevesinde oluşturulan Başkanlık Genelgesi 17.01.2018 tarih ve 2018/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
09.03.2017 tarih E.1175 sayılı Başkanlık Oluru ile yürürlüğe giren "Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esasların Uygulanmasında Geçerli Olan Genel Kurallar (Sıra No:2)" söz konusu Başkanlık Genelgesinin onaylanması ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek-1 Başkanlık Genelgesinde yer alan hususların sınav ve belgelendirme süreçlerine yansıtılması ve sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde Genelgede belirtilen hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarına duyurulur. 
Ek-1 Başkanlık Genelgesine ulaşmak için Buraya Tıklayınız

Kaynak: myk.gov.tr

0 Yorumlar