MYK Geçici Süreli Çalıştırılacak Kişi Havuzuna meslek standardı ve yeterlilik oluşturma, değerlendirme ve güncelleme çalışmaları kapsamında meslek/alan uzmanı alınacaktır.
Açıklamalar:
1. 5544 Sayılı MYK Kanununun 20/A maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan “Mesleki Yeterlilik Kurumunda Geçici Süreli Çalıştırmaya İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde MYK Geçici Süreli Çalıştırılacak Kişi Havuzuna Madde 5-3 kapsamında meslek/alan uzmanı alınacaktır.
Meslek/alan uzmanı olarak meslek standardı ve yeterlilik hazırlama, güncelleme, inceleme ve değerlendirme çalışmalarında geçici süreli çalıştırılacak kişilerin aşağıda belirtilen özel şartlardan en az birine sahip olması gerekir.
a)Meslek standardı ve/veya yeterliliği hazırlanacak ve/veya hazırlanan mesleklerde en az 15 yıl iş deneyime sahip olduğunu belgelendirmek ve ilgili mesleği icra ediyor olmak.
b)Ortaöğretim düzeyinde meslekî ve teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun ve asgari 10 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
c)İlgili alanda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi veya Ustalık Belgesi sahibi ve asgari 10 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
ç)Üniversitelerin lisans veya ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun ve ilgili alanda asgari 7 yıl deneyime sahip olmak.
d)Meslekî ve teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinde veya üniversitelerin lisans veya ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinde asgari 5 yıl eğitmen olarak çalışmış olmak.
2. MYK Geçici Süreli Çalıştırılacak Kişi Havuzuna alınacak meslek/alan uzmanlarının sektörleri/alanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Başvurular aşağıdaki linkte yer alan Başvuru Formunun doldurulması ve ekinde istenilen belgelerle 2 Şubat 2018 tarihinde mesai bitimine kadar Kuruma elden teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi şeklinde yapılacaktır.
Başvuru Formu tıklayınız.

Referans Kodu
Sektör
Meslek/Alan Uzmanı Olarak Görevlendirileceklerin Çalışacakları Alanlar
AU01
Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Desen Tasarım
Tekstil Tasarım
Nakış
Brode
Kapitone
AU02
Otomotiv
Servis Sonrası Hizmetler
AU03
Enerji
Yenilenebilir Enerji
AU04
Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Ahşap Doğrama
Ahşap Döşeme
Ahşap Mobilya İmalatı, Montaj ve Döşeme
Ahşap İşleme Makineleri
AU05
Metal
Anahtarcı (Çilingir)
Saat Tamircisi
Kuyumcu
AU06
Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Dövme ve Takı (Piercing) Uygulayıcısı
Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı
Makyaj Uygulayıcısı
Makyaj Uzmanı
Masaj Uygulayıcı
Güzellik Uzmanı
AU07
Medya, İletişim ve Yayıncılık
Çevirmen
İşaret Dili Çevirmeni
AU08
Medya, İletişim ve Yayıncılık
Kurgu Yönetmeni
Program Yapım Yardımcısı (Televizyon ve Radyo)
Program Yapımcısı (Televizyon ve Radyo)
Radyo Teknik Yönetmeni
Televizyon Program Yönetmen Yardımcısı
Televizyon Program Yönetmeni
Televizyon Teknik Yönetmeni

AU09
Medya, İletişim ve Yayıncılık
Flekso Baskı
Seligrafı Baskı
Sürekli Form Ofset Baskı
AU10
Kültür, Tasarım ve Sanat
Figüran
Oyuncu
Seslendirme Oyuncusu
AU11
Ticaret
Pazarlama Elemanı
Pazarlama Sorumlusu
Pazarlama Yöneticisi
Dış Ticaret Elemanı
Dış Ticaret Sorumlusu


Kaynak: myk.gov.tr
TU Duyuru

0 Yorumlar