HİDROLİK SİSTEM NEDİR ?

HİDROLİK SİSTEM NEDİR?Hidrolik nedir? Hidrolik kelime manası ile eski dilde su, sıvı manasında kullanılmaktadır. Hidrolik sistem, sıvının sıkıştırılması ile oluşan basınç gücünü mekaniksel güce çeviren sistemdir. Bu mekaniksel güç sayesinde doğrusal ve dairesel hareketler ortaya çıkmaktadır. Hidroliğin asıl çalışma prensibi sıvıların sıkıştırılamama özelliğinden gelmektedir. Sıvılar sıkışmadığı için üzerine uygulan kuvveti başka bir yöne ya da elamana iletmek zorundadırlar. Bu iletim sonucu oluşan güç kontrollü şekilde kullanıldığı zaman ortaya istenilen hareketler çıkmaktadır.


Hidrolik sistemler günümüzde gücün gerek olduğu her noktada kullanılmaktadır.

Hidrolik sistemlerin kullanıldığı yerler arasında;

·         Asansör sistemleri
·         Kaldırma araçları
·         Taşıma araçları
·         İş makineleri
·         Pres makineleri
·         Araç sistemleri
·         Süspansiyon sistemleri
·         Vb. birçok sistemde

Hidrolik kullanılmaktadır.Hidrolik sistemlerin bakım ve maliyet yönünden bakıldığında kurulum maliyeti pahalıdır. Ancak bakım maliyetleri kuruluma göre tam ters olarak ucuzdur. Az yer kaplar kurulum kolaydır. Bu tür avantaj ve dezavantajları ayrıntılı olarak diğer bölümlerde anlatacağız.

0 Yorumlar