2. Temrin SONSUZ DİŞLİ VE REDÜKTÖR DEĞİŞİMİ BAKIMI

                                         SONSUZ DİŞLİ VE REDÜKTÖR DEĞİŞİMİ BAKIMI


Sürtünmeli tahrikte kullanılan tahrik grubunda redüktör olarak genellikle bir sonsuz vida mekanizması kullanılmaktadır. Tahrik kasnağı bu dişli çarkın mili üzerine tespit edilmiştir. Sonsuz vida mekanizması, dökme demir bir karter içinde monte edilen bir sonsuz vida ile bir dişli çarktan oluşmaktadır. Çevrim oranı genellikle 1:25 ile 1:50 mertebesindedir.

           
            Bu mekanizmalar, sessiz çalışmaları ve boyutlarının küçük olmaları nedeniyle sürtünmeli tahrik gruplarında kullanılmaya son derece uygun elemanlardır. Büyük güçleri yüksek çevrim oranlarında iletebilme özellikleri arasındadır. Ayrıca değişik motor devir sayıları ve kasnak çapları kullanılarak istenilen hızlar minimum çevrim oranlarında sağlanabilmektedir.

            Sonsuz vida mekanizmalarında sertleştirilmiş alaşımlı çelikten yapılmış bir vida iki radyal bir eksenel bilyalı yatak ile yataklanmıştır. Karşı çark üst konumda veya alt konumda bulunabilir. Üst konumda bulunan karşı çark hafif veya orta zorluk derecesindeki makinalar için tercih edilmektedir.
Büyük çevrim oranlarının sağlanmasında kullanılan tek ağızlı vidalarda verim orta seviye bulunmaktadır. Buna karşılık sistem tersinir olmadığı için daha kolay bir şekilde dudurulabilmektedir. Sonsuz vida mekanizmaları, küçük hacim ve ağırlıkla yüksek çevrim oranlarına imkan vermektedir. Genel olarak normal dişli ve silindirik sonsuz vidadan meydana gelmektedir.

Aşağıdaki verilen yönergeleri uygulayınız:
1. Sonsuz vidalı redüktörü sökmek için asansör sistemini devre dışı bırakınız.
2. Kasnaktan halatı kurtarınız.
3. Motor sisteminden kasnağı kurtarınız.
4. Motordan redüktörü ayırınız.
5. Yeni redüktörün motora montajını yapınız.
6. Sökme işleminin tersini yapınız.

İşlem basamakları
1. Asansörün sonsuz vidalı redüktörün çalışmasını kontrol etmek.
2.Asansörün sonsuz vidalı redüktörünü değiştirmek.

Öneriler
1. Redüktörün çalışmasını kulakla kontrol etmek ediniz.
2. Yağlama sistemini kontrol ediniz.
3. Sonsuz dişli ve karşı çark arasında sürtünme sesi olup olmadığını tekrar kontrol ediniz.
4. Sistemin enerjisini kesiniz.
5. Kabini kuyu dibi tamponları üzerine oturtunuz.
6. Güvenliği sağladıktan sonra, redüktörü makine sisteminden ayırınız.
7. Redüktörü yerinden sökünüz.
8. Redüktörün sonsuz vida sisteminin pratik bir çözümü olamadığını unutmayınız.
9.Mutlaka redüktörü fabrikasında ayarlatınız.
10.Redüktörü sisteme monte ederken yönüne dikkat ediniz.

11.Sisteme enerji vererek yeniden 

0 Yorumlar