11. Temrin ASANSÖR HIZ REGÜLATÖR KONTAĞI KONTROLÜ VE DEĞİŞİMİ                     ASANSÖR HIZ REGÜLATÖR KONTAĞI KONTROLÜ VE DEĞİŞİMİ

Hız regülatörü, asansör iniş hızının, nominal değerini %25 kadar aştığı takdirde, paraşüt tertibatını harekete geçirerek, paraşüt frenini etkiler ve motor enerjisini keser. Hız regülatörü asansör boşluğunun üst tarafında, makine dairesinde bulunur. Regülatör halatı kabinin hareketini, regülatör kasnağına iletir. Aşırı hız halinde sıkıştırılan bu halat paraşüt mekanizmasını harekete geçirir. Hız regülatörleri genellikle "hız sınırlayıcı" olarak görev yaparlar. Ancak hız düzenleyen hız regülatörü çeşitleri de yapılmıştır.


Asansör sistemlerinde kullanılan önemli emniyet elemanlarından olan fren ve hız regülatörünün seçimi, montaj ve bakımı da büyük sorumluluk içermektedir. Hız regülatörü ve fren tespitinde kabin doğrusal hızı, kabin kapasitesi, ağırlığı, ray ebadı, rayın üretim şekli (işlenmiş veya soğuk çekilmiş), rayın yağlı-yağsız kullanımı gibi kriterlerin belirlenmesi gerekir.
            EN-81 standardı; 0,63 m/sn. kabin hızına kadar ani etkili fren, 0,63-1,00 m/sn. kabin hızına kadar tampon etkili fren, 1,00 m/sn. üzerindeki kabin hızlarında da kaymalı fren kullanma zorunluluğu getirmektedir.
            Asansör sistemlerinde frenleri hız regülatörleri tetikler. Tetiklenen frenler, üzerinde bulunan potansiyel enerjinin (potansiyel enerji genellikle yaylardır) kılavuz raylara baskı yapmasıyla sistemin istenilen ivme ve mesafede durmasını sağlar.

İŞLEM BASAMAKLARI

1.      Asansörün hız regülatörü kontağını kontrol etmek
2.      Asansörün hız regülatörü kontağının değişimini yapmak

ÖNERİLER
1.      Makine dairesi hız regülatörünün kontağını emniyet tedbirlerini aldıktan sonra manüel olarak kontrol ediniz.
2.      Hız regülatörünü kontrol ederken kontağıyla beraber halatını da kontrol etmeyi unutmayınız.


0 Yorumlar