1. Temrin TAHRİK KASNAĞI VE YARDIMCI KASNAK DEĞİŞİMİ

TAHRİK KASNAĞI VE YARDIMCI KASNAK DEĞİŞİMİ

Sürtünmeli tahrik mekanizmasında yük ve dengeleme (karşı) ağırlığı, bir tahrik kasnağı üzerinden geçirilen askı halatlarının uçlarına bağlanmaktadır. Karşı ağırlığın hesaplanmasında taşıyıcı kabin ağırlığı ile faydalı yükün genellikle % 40 ile % 50 oranında bir kısmının ağırlıkları toplamanın dengelenmesi konusu dikkate alınır. Tahrik kasnağının boyutlandırılması için askı halatları esas alınmaktadır.


Hidrolik tahrik kasnakları, iki ayrı tahrik kasnağının birleşmiş haline benzemektedir. Kanal sayısı, asansörün yük miktarına göre değişmektedir. Yük miktarının artışı, gücü artıracağından kasnağın üzerinden geçen tel halat miktarını artırır. Tel halat miktarı arttıkça kanal sayısı da artacaktır. Tabloda hidrolik tahrik kasnağı teknik özellikleri verilmiştir.


Kabinle karşı ağırlığın aralığını açmak için çok defa serbest dönüşlü bir saptırma makarası (yardımcı tekerlek) gereklidir. Bundan başka, makine dairesinin yukarıda olmadığı hallerde, halat palanga donanımı yapıldığı durumlarda birçok halat makarası kullanılması zorunludur.

Aşağıda verilen yönergeleri uygulayınız.
1.  Tahrik kasnağını sökmek için önce halattan kurtarınız.
2. Tahrik, kasnak milindeki kamadan kurtarılarak sökülür.
3. Yeni kasnak, yerine monte edilir.
4. Halat, kasnak üzerine aktarılır.
5. Saptırma kasnağını sökmek için önce halattan kurtarınız.
6.Saptırma kasnak milindeki kamadan kurtarılarak sökülür.
7.Yeni saptırma kasnağı yerine monte edilir.
8.Halat, kasnak üzerine aktarılır.


İŞLEM BASAMAKLARI
1. Asansörün tahrik kasnağını halatlardan ayırmak.
2. Tahrik kasnağını kontrol etmek.
3. Tahrik kasnağının değişimini yapmak.
4. Asansörün yardımcı tekerleğini halatlardan kurtarmak.
5. Asansörün yardımcı tekerleğin değişimini yapmak.

ÖNERİLER
1. Sistemin enerjisini kesiniz.
2. Kabinin emniyette olduğunu mutlaka kontrol ediniz.
3. Halatları emniyetli bir şekilde kasnaktan kurtarınız.
4. Tahrik kasnağının kanalarına dikkat ediniz.
5. Tahrik kasnağının mil yatağına dikkat ediniz.
6. Değişimde halatların aynı sırayla oturmasına dikkat ediniz.
7.Tahrik kasnağını doru yönlü takıp takmadığınıza dikkat ediniz.
8. Tahrik kasnağında olduğu gibi söküp takma yönüne dikkat ediniz.
9. Halatların söküldüğü sırayla takılmasına dikkat ediniz.
10. Yardımcı tekerleğin mil yatağını kontrol etmeyi unutmayınız.


0 Yorumlar